Missing image

geneest dezelfde behandeling de ene persoon wel maar niet de ander?

Velen stellen zichzelf dezelfde vraag en er is een groot geloof dat het antwoord op complexe vraagstukken gevonden kan worden door data te verbinden en te analyseren.

Download het discussion paper en discussieer mee over de waarde van Personalised Health Care.

Ambitie

De belofte van gepersonaliseerde zorg is een verschuiving van symptoombestrijding naar het behandelen van de oorzaak en uiteindelijk het voorkomen van ziekte. Dankzij de digitale revolutie hebben we nu de mogelijkheden, kennis en kunde om de zorg belangrijk te kunnen verbeteren.


De ambitie van PHC-catalyst is om op de volgende drie gebieden een versnelling te bewerkstelligen:

Cultuur

Er moet een cultuur ontstaan van samenwerken waar de patiëntambities centraal staan.

Organisatie

Er zijn afspraken nodig om het zorgsysteem aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid van een patiënt met ambitie.

Infrastructuur

Er is een geschikte persoonlijke infrastructuur nodig om data te kunnen verzamelen, delen, combineren en toepassen.

Met de juiste data maken we de gezondheidszorg van de 21ste eeuw.

We hebben een revolutie nodig voor zorg van de 21ste eeuw en om dit te bereiken moeten we samenwerken. Zowel burger, patiënt en professional.


Missing image

Vraag geblinddoekte mensen om een olifant te beschrijven en ze zullen falen.


Missing image

Het is pas wanneer zij hun observaties kunnen combineren, dat de olifant een fenomeen wordt.


Missing image

Vraag geblinddoekte mensen om een olifant te beschrijven en ze zullen falen.


Missing image

Het is pas wanneer zij hun observaties kunnen combineren, dat de olifant een fenomeen wordt.


Missie

Versnellen van de transitie naar gepersonaliseerde zorg

Over ons

De PHC Catalyst bestaat uit een alliantie van betrokken professionals die de transitie naar personalized healthcare willen versnellen en een stichting die het uitvoerend orgaan is van de activiteiten geïnitieerd vanuit de alliantie.

Sinds 2018 is de Personalised Healthcare (PHC) Catalyst Alliance actief om het begrip voor het belang, de mogelijkheden en de uitdagingen voor Personalised Healthcare te vergroten. Vanaf begin 2020 de Stichting Personalised Healthcare Catalyst actief, die de activiteiten van de Alliantie coördineert en operationaliseert. Uiteraard staat de stichting geheel in dienst van de PHC Alliantie en haar doelstellingen, hetgeen blijkt uit het geïmplementeerde bestuursmodel. Hierin zijn opgenomen een Raad van Toezicht en een Raad van Advies die geheel bestaan uit leden van de Alliantie.

Missing image

Bestuur

We kunnen de transitie versnellen door barrières weg te nemen en een ontvankelijke omgeving te creëren voor een systeemverandering.

Stacks Image 495

Prof. Paul Iske

“Uit wetenschappelijk oogpunt is het ook belangrijk om te weten wanneer iets níet werkt. Daarom moeten zo veel mogelijk gegevens op een veilige manier toegankelijk worden voor onderzoek.”

Stacks Image 518

Prof. Paul Iske

Prof. dr. Paul Iske is hoogleraar Open Innovatie & Business Venturing aan de Universiteit van Maastricht. Paul is oprichter en CFO (Chief Failure Officer) van het Instituut voor Briljante Mislukkingen (www.briljantemislukkingen.nl), dat als missie heeft de aandacht te vestigen op het belang van experimenteren om paradigmaverschuivingen en baanbrekende innovatie mogelijk te maken. Hij is internationaal auteur, consultant en spreker op het gebied van innovatie, ondernemerschap, kennismanagement en creativiteit

Close

Stacks Image 499

Dr. Rob Bohte

”Ik zie het als dé manier om eindelijk een patiënt zo snel mogelijk exact de juiste behandeling te geven. In één keer in plaats van door middel van trial en error.”

Stacks Image 536

Dr. Rob Bohte

Dr. Rob Bohte heeft als huisarts in de gezondheidszorg gewerkt. Hij promoveerde op een onderzoek naar longontstekingen waarbij zijn liefde voor feiten en getallen goed van pas kwam. Ook nu zijn het data die een belangrijke rol vervullen in personalised healthcare. Bohte:”Ik zie het als dé manier om eindelijk een patiënt zo snel mogelijk exact de juiste behandeling te geven. In één keer in plaats van door middel van trial en error.” Binnen de Alliantie is hij verantwoordelijk voor de educatie-activiteiten en dataprojecten.

Close

Stacks Image 497

Judith van Schaik, MD

"Het huidige systeem gaat uit van het gemiddelde en niet van het individu. Verzamel de ontelbare stukjes individuele informatie die het unieke persoonlijke profiel van de patiënt vormen en gebruik kunstmatige intelligentie voor nieuwe inzichten.”

Stacks Image 559

Judith van Schaik, MD

Judith van Schaik is arts en bedrijfskundige. Zij is verantwoordelijk voor de verdere doorontwikkeling van personalised healthcare o.a. bij Roche en PHC. Als medicus ziet zij als geen ander de mogelijkheden voor patiënten. “Immuuntherapie is een grote doorbraak in de behandeling van kanker. Het werkt voor sommige patiënten spectaculair goed, maar voor anderen blijft effect uit. Dat leidt soms tot discussies over opname ervan in het verzekerde pakket. Het huidige systeem gaat uit van het gemiddelde en niet van het individu. Verzamel de ontelbare stukjes individuele informatie die het unieke persoonlijke profiel van de patiënt vormen en gebruik kunstmatige intelligentie voor nieuwe inzichten.”

Close

Stacks Image 667

Prof. Paul Iske

“Uit wetenschappelijk oogpunt is het ook belangrijk om te weten wanneer iets níet werkt. Daarom moeten zo veel mogelijk gegevens op een veilige manier toegankelijk worden voor onderzoek.”

Stacks Image 674

Prof. Paul Iske

Prof. dr. Paul Iske is hoogleraar Open Innovatie & Business Venturing aan de Universiteit van Maastricht. Paul is oprichter en CFO (Chief Failure Officer) van het Instituut voor Briljante Mislukkingen (www.briljantemislukkingen.nl), dat als missie heeft de aandacht te vestigen op het belang van experimenteren om paradigmaverschuivingen en baanbrekende innovatie mogelijk te maken. Hij is internationaal auteur, consultant en spreker op het gebied van innovatie, ondernemerschap, kennismanagement en creativiteit

Close

Stacks Image 697

Dr. Rob Bohte

”Ik zie het als dé manier om eindelijk een patiënt zo snel mogelijk exact de juiste behandeling te geven. In één keer in plaats van door middel van trial en error.”

Stacks Image 704

Dr. Rob Bohte

Dr. Rob Bohte heeft als huisarts in de gezondheidszorg gewerkt. Hij promoveerde op een onderzoek naar longontstekingen waarbij zijn liefde voor feiten en getallen goed van pas kwam. Ook nu zijn het data die een belangrijke rol vervullen in personalised healthcare. Bohte:”Ik zie het als dé manier om eindelijk een patiënt zo snel mogelijk exact de juiste behandeling te geven. In één keer in plaats van door middel van trial en error.” Binnen de Alliantie is hij verantwoordelijk voor de educatie-activiteiten en dataprojecten.

Close

Stacks Image 712

Judith van Schaik, MD

"Het huidige systeem gaat uit van het gemiddelde en niet van het individu. Verzamel de ontelbare stukjes individuele informatie die het unieke persoonlijke profiel van de patiënt vormen en gebruik kunstmatige intelligentie voor nieuwe inzichten.”

Stacks Image 719

Judith van Schaik, MD

Judith van Schaik is arts en bedrijfskundige. Zij is verantwoordelijk voor de verdere doorontwikkeling van personalised healthcare o.a. bij Roche en PHC. Als medicus ziet zij als geen ander de mogelijkheden voor patiënten. “Immuuntherapie is een grote doorbraak in de behandeling van kanker. Het werkt voor sommige patiënten spectaculair goed, maar voor anderen blijft effect uit. Dat leidt soms tot discussies over opname ervan in het verzekerde pakket. Het huidige systeem gaat uit van het gemiddelde en niet van het individu. Verzamel de ontelbare stukjes individuele informatie die het unieke persoonlijke profiel van de patiënt vormen en gebruik kunstmatige intelligentie voor nieuwe inzichten.”

Close

Visie

We kunnen de transitie versnellen door barrieres weg te nemen en een ontvankelijke omgeving te creëren.

Missing image

PHC Magazine

Wie vrij kan denken over de schotten van de eigen omgeving heen, kan bijdragen aan het versnellen van de transitie naar gepersonaliseerde zorg. Met dit magazine stimuleren we het ontwikkelen van een nieuwe kijk op gezondheid en ziekte bij alle belanghebbenden in de gezondheidszorg. We stimuleren combinatoire innovatie.