Nieuwe stichting is aanjager gepersonaliseerde zorg

Eind 2019 is de Stichting Personalised Healthcare Catalyst opgericht met als doel de transitie naar gepersonaliseerde zorg te versnellen. De Stichting is voortgekomen uit de Alliantie Personalised Healthcare een onafhankelijk platform van health innovators, die samen de Nederlandse gezondheidszorg toekomstbestendig willen maken en Nederland willen positioneren als een koploper op het gebied van gepersonaliseerde zorg. Voorzitter van de Stichting is prof. Paul Iske. De andere twee bestuursleden Rob Bohte en Maurice Nijssen zijn resp. secretaris en penningmeester.

Personalised Healthcare

Nieuwe technologieën, big data en kunstmatige intelligentie brengen de individuele patiënt gedetailleerder in kaart. Daaruit ontstaan nieuwe inzichten die ertoe leiden dat onderzoek efficiënter wordt en beter voorspeld kan worden welke behandeling bij welke patiënt zal aanslaan. Daarmee wordt verspilling voorkomen, waarmee de gezondheidszorg duurzamer wordt. De Stichting wil ervoor zorgen dat kennis en data optimaal worden gebruikt, omdat dit noodzakelijk is om optimaal te profiteren van ontwikkelingen en de transitie naar Personalised Healthcare Catalyst te versnellen.


Combinatoire Innovatie

Een divers samengestelde groep van mensen is verbonden aan de PHC Catalyst: vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, artsen, wetenschappers, industrie, research organisaties, verzekeraars, overheidsorganisaties en toezichthouders, aangevuld met specialisten data science, artificial intelligence en bedrijfsmodellen. Door de denkkracht van verschillende disciplines binnen de Alliantie te combineren (combinatoire innovatie) ontstaan unieke oplossingen. Initiatiefnemer is Roche Nederland. Het is de bedoeling dat ook andere partijen financieel gaan bijdragen aan de Stichting.


Barrières

De Stichting wil de belangrijkste implementatie-barrières voor gepersonaliseerde zorg slechten. Deze hebben met name betrekking op het veilig delen van data en het daadwerkelijk inzetten van innovaties in de dagelijkse praktijk. Daartoe zijn verschillende werkgroepen gevormd, die daarmee aan de slag gaan. Paul Iske: “Er zijn perverse prikkels om data niet te delen, wetenschappers zijn bang dat anderen met hun gegevens een succesvol onderzoeksvoorstel kunnen indienen, waardoor er misschien minder geld beschikbaar is voor hun eigen onderzoek. Er wordt soms niet geïnvesteerd in behandelingen wanneer de kans op mislukken te groot is. Maar wetenschappelijk gezien is van mislukkingen geen sprake als de kennis maar wordt vastgelegd en gedeeld.”


Governance

Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste drie leden. Voorzitter is prof. dr. Paul Iske, hoogleraar Open Innovatie en Business Venturing aan de Universiteit van Maastricht. Dr. Rob Bohte is arts. Hij heeft een achtergrond als huisarts en werkt op dit moment als medisch adviseur vanuit zijn eigen bedrijf. Maurice Nijssen is CEO van PNA-groep, een adviesbureau dat organisaties helpt kenniskapitaal te mobiliseren. Daarnaast wordt een Raad van Toezicht gevormd, waarin onder meer Judith van Schaik MD zal plaatsnemen. Judith van Schaik is arts en bedrijfskundige en verbonden aan Roche Nederland als Business Development Lead Personalised Healthcare


Download het GUPTA rapport en discussieer mee over de toekomst van Personalised Health Care.