Grote gezondheidswinst voor Nederlanders mogelijk.

Drie tot zeven jaar in goede gezondheid winnen

Gepersonaliseerde zorg kan diagnostiek en behandelingen enorm verbeteren, waardoor de ziektelast met 15 tot 30% kan verminderen. Nederlanders kunnen drie tot zeven jaar in goede gezondheid winnen, die nu verloren gaat aan ziekte of voortijdige dood. Het is voor het eerst dat het potentieel van gepersonaliseerde zorg is vastgesteld. In opdracht van de PHC Catalyst analyseerden Gupta- strategen de huidige stand van personalised healthcare (PHC) voor 60 ziektes en maakten een inschatting van het potentieel.

Er moeten op verschillende terreinen barrières worden overwonnen. Die hangen samen met het genereren, verzamelen en gebruik van data/gegevens. Er is grootschalige analyse van data nodig. Data kunnen veel beter worden ingezet in hulpmiddelen voor verbetering van diagnostiek. Wettelijke en economische kaders moeten beter aansluiten bij personalised healthcare, zo blijkt uit het rapport. Er is ook draagvlak en bewustzijn nodig bij burgers, die de urgentie van verbeteringen benadrukken. Burgers en professionals in de gezondheidszorg moeten overtuigd raken van de waarde van persoonlijke gegevens als basis voor precisiegeneeskunde.


De missie van de PHC Catalyst is om de transformatie naar gepersonaliseerde zorg (PHC) te versnellen. Hoogleraar Paul Iske, voorzitter van de stichting: “Personalised healthcare betekent uitgaan van het individu: want ‘one size does not fit all’. Dankzij nieuwe technologieën, big data en kunstmatige intelligentie kunnen we de individuele patiënt gedetailleerder in kaart brengen. Daardoor ontstaan nieuwe inzichten die ertoe leiden dat onderzoek efficiënter wordt, behandelingen gepersonaliseerd worden en de gezondheidszorg duurzaam wordt.