Drie tot zeven jaar in goede gezondheid winnen

Artikel Drie tot zeven jaar in goede gezondheid winnen Gepersonaliseerde zorg kan diagnostiek en behandelingen enorm verbeteren, waardoor de ziektelast met 15 tot 30% kan verminderen. Nederlanders kunnen drie tot zeven jaar in goede gezondheid winnen, die nu verloren gaat aan ziekte of voortijdige dood. De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. Van één en dezelfde […]

Slimme algoritmes moeten gedeeld worden

Artikel Slimme algoritmes moeten gedeeld worden Gepersonaliseerde zorg vinden wij belangrijk, stelt strateeg Jeroen Kemperman van Zilveren Kruis, een van de grote zorgverzekeraars. Hij ontleent veel energie aan het streven om de solidariteit van het Nederlandse stelsel overeind te houden.“Iedereen met een complexe vorm van kanker kan terecht bij het Anthoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Internationaal […]

De last van vertrouwen zo laag mogelijk maken

Artikel De last van vertrouwen zo laag mogelijk maken!​ Uiteindelijk is gebruik van data, van medische gegevens, bottom line een zaak van vertrouwen op het niveau van het individu. Marc van Lieshout gaf dit interview in 2019. Op 19 augustus 2021 is hij overleden. Maar regelingen worden niet op individueel niveau gemaakt, gebruik van gegevens […]

Met kleine datasets kunnen al resultaten worden geboekt

Artikel Met kleine datasets kunnen al resultaten worden geboekt Het analyseren van patiëntendata is moeilijker dan je zou denken. Om één vraag te beantwoorden heb je een combinatie van registraties nodig. “Ik heb al honderdduizend keer mijn vingers gebrand”, zegt Ron Herings. “Je hebt niks aan halve predicties. Predictiealgoritmes in de zorg hebben ook veel […]