PHC Visual Interactive Platform

Achtergrond

Als PHC netwerk wil de PHC Catalyst Alliance ‘de stippen verbinden’ in het Nederlandse PHC-landschap. Hierdoor kunnen belanghebbenden of anderszins geïnteresseerden PHC-initiatieven verbinden, delen en daarmee versnellen en leren van die andere initiatieven.

Dit vraagt ​​om snel die verbindingen te kunnen zien  en te kijken hoe ze inhoudelijk en qua betrokken organisaties en personen met elkaar in verband staan.

In 2020 hebben PwC en PNA in opdracht van de PHC Catalyst een prototype gemaakt van zo’n visuele presentatie

Huidige status

Het prototype is gerealiseerd in november 2020. Deze versie is beperkt tot initiatieven voor de volgende aandoeningen:

  • borstkanker
  • COPD
  • depressie
  • hartfalen
  • longkanker
  • reuma

Het prototype is gepresenteerd aan het bestuur van de PHC Catalyst en later die maand gepresenteerd in de plenaire bijeenkomst van de PHC Catalyst Alliantie. De conclusie hierna was dat deze manier van presenteren van toegevoegde waarde kan zijn bij het inzichtelijk maken van verbanden binnen een relatief grote hoeveelheid informatie.

Vervolgstappen

We hopen deze manier van presenteren in de toekomst functioneel en inhoudelijk verder te kunnen ontwikkelen.

Op dit moment zijn er nog geen concrete initiatieven die gebruik maken van deze manier van presenteren. Bij de beoogde ontwikkeling van de PHC Alliantie naar expertisecentrum op het gebied van PHC (implementaties) zijn wij echter grote mogelijkheden om op deze manier de expertise van de PHC Catalyst Alliantie inzichtelijk en toegankelijk te maken.

Interesse?

Voor meer informatie, neem contact met ons op. Dit kan via ons algemene adres of direct met Paul Iske, voorzitter van de PHC Catalyst..