Over de PHC Catalyst

De PHC Catalyst bestaat uit een alliantie van betrokken professionals die de transitie naar personalized healthcare willen versnellen en een stichting die het uitvoerend orgaan is van de activiteiten die uit de alliantie voortkomen.

Een divers samengestelde groep van mensen is verbonden aan de PHC Catalyst: vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties, artsen, wetenschappers, industrie, research organisaties, verzekeraars, overheidsorganisaties en toezichthouders, aangevuld met specialisten data science, artificial intelligence en bedrijfsmodellen.

Initiatiefnemer is Roche Nederland. De alliantie opereert onafhankelijk van Roche.

Onze missie

Versnellen van de transitie naar gepersonaliseerde zorg

De belofte van gepersonaliseerde zorg is een verschuiving van symptoombestrijding naar het behandelen van de oorzaak en uiteindelijk het voorkomen van ziekte. Dankzij de digitale revolutie hebben we nu de mogelijkheden, kennis en kunde om de zorg belangrijk te kunnen verbeteren.

De ambitie van PHC-catalyst is om op de volgende drie gebieden een versnelling te bewerkstelligen:

Cultuur

Er moet een cultuur ontstaan van samenwerken waar de patiëntambities centraal staan.


Organisatie

Er zijn afspraken nodig om het zorgsysteem aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid van een patiënt met ambitie.

Infrastructuur

Er is een geschikte persoonlijke infrastructuur nodig om data te kunnen verzamelen, delen, combineren en toepassen.

 

We kunnen de transitie versnellen door barrières weg te nemen en een ontvankelijke omgeving te creëren.