Gepersonaliseerde gezondheidszorg voor ieder mens

Als het beter kan, moeten we het beter doen!

Als je beter kunt, moet je beter doen. Zo zitten we in dit land in elkaar. We zijn niet bang om het bekende en het bestaande in te ruilen voor het nieuwe en  innovatieve. Als de kans er is, moet je niet aarzelen om die te pakken.

Dat is precies de reden waarom er nu dus al gesprekken gevoerd worden over de next level in gezondheidszorg: gepersonaliseerde gezondheidszorg.

Voor ieder mens gezondheidszorg die hem aangemeten wordt.

Gepersonaliseerde gezondheidszorg biedt ons de kans onderliggende oorzaken van ziekte op individueel niveau beter te begrijpen en ook te vertalen naar behandelingen op individueel niveau. Dit gaat over precisie en maatwerk.

Medicatie en behandelingen worden daardoor vele malen effectiever dan nu. Dat biedt perspectief op serieuze besparingen van zorgkosten, omdat meer precisie allerlei onnodige en kostbare over- en onderbehandeling voorkomt.

Internationale experts op dit gebied zijn het er over eens dat  gepersonaliseerde gezondheidszorg mensen zo’n 5 extra levensjaren in goede gezondheid oplevert.

De mogelijkheden zijn er. De krachtenbundeling ook.

Dankzij de revolutie in Big Data & Artificial Intelligence, in combinatie met de snelle ontwikkeling van de biomedische wetenschap en aanpalende disciplines, hebben we alles in huis om gepersonaliseerde zorg nu al in te voeren.

PHC-Catalyst is in het leven geroepen om de de transitie daar naartoe te versnellen. Dat doen we door een brede alliantie te smeden van belanghebbenden uit zorg, overheid, wetenschap, bedrijfsleven, politiek, farmaceutische industrie, patiëntenverenigingen.

Iedere betrokkene die hieraan kan bijdragen is welkom om erbij te komen. We hebben een unieke kans om als een van de eerste landen ter wereld gezondheidszorg individueel toepasbaar te maken. We kunnen dit, dus laten we ervoor gaan.

Om met elkaar nog beter te doen waar we nu al zo goed in zijn.