P4 Multi-stakeholder journeys

In een P4 MSJ beschrijven we voor een specifieke aandoening hoe de patiënt zijn ziekteproces doorleeft en ervaart, en wat de rol en de impact is van de andere betrokkenen in die ‘reis’: uiteraard in de directe omgeving van de patiënt zelf, maar ook zorgverleners en zorgverzekeraars hebben invloed.

In de P4 MSJ, waarin alle belanghebbenden aan het woord komen:

Leggen we vast, vanuit verschillende perspectieven, wat de belangrijkste fricties zijn in de reis van de patiënt.

Analyseren we de belangrijkste
trends die een positief effect kunnen
hebben op die fricties.

Identificeren we welke oplossingen op relatief korte termijn praktisch zijn te realiseren.

Bepalen we voor welke oplossingen de PHC Catalyst zich gaat inzetten.

Een P4 MSJ bestaat dus niet alleen uit onderzoek, maar ook uit het initiëren van de ontwikkeling en implementatie van concrete, praktische oplossingen. Op deze manier blijft PHC geen vergezicht, maar wordt het onderdeel van de dagelijkse realiteit.

Het raamwerk waarbinnen we MSJ uitvoeren is het P4 medicine raamwerk van Leroy Hood: in hoeverre is het proces dat de patiënt ervaart, gericht op preventie, predictie, participatie en personalisatie.

In 2020 heeft de PHC Catalyst een P4 MSJ georganiseerd voor Rheumatoide Arthritis en een voor Depressie. Samenvattende resultaten van deze MSJs zijn te vinden via de links hierboven.

Video afspelen