De PHC Catalyst Alliantie

De Alliantie is een uitnodigend platform om vrij te denken en over de schotten van de eigen omgeving heen te kijken. De deelnemers zijn innovators in healthcare. Door de denkkracht van verschillende disciplines binnen de Alliantie te combineren (combinatorische innovatie) kunnen we tot unieke oplossingen komen.