Onderzoeksrapporten

Thema: Early Acces

Early access is een regeling waardoor een patiënt met een niet geregistreerd (gepersonaliseerd) geneesmiddel behandeld kan worden, mits er geen bewezen effectieve middelen zijn en het onmogelijk is de patiënt in onderzoeksverband te behandelen.

Deze position paper gaat in op de mogelijkheden die early access biedt om de toegang tot gepersonaliseerde geneesmiddelen te verbeteren en is samengevat in de vraag: Hoe kan early access een bijdrage leveren aan het verbeteren van tijdige en duurzame toegang tot waarde- en datagedreven gepersonaliseerde geneesmiddelen?

Thema: Reumatoïde artritis

Thema: Educatie

Onderwijs is een belangrijke manier om te leren wat PHC is, wat het (potentieel) kan brengen en wat er nodig is om het te laten gebeuren. Natuurlijk zijn de leerbehoeften verschillend voor de verschillende stakeholders en dit is precies wat in dit project is onderzocht.
In dit rapport wordt duidelijk gemaakt dat we te maken hebben met aanzienlijke kennislacunes. Die lacunes zijn meteen een oproep tot actie.

Dit rapport is alleen beschikbaar in de Engelse taal.

Thema: Depressie

Thema: Data

In de dagelijkse klinische praktijk worden artsen en patiënten uitgedaagd om beslissingen te nemen over behandelingen. Een vraag die vaak opkomt is: “zal het medicijn voor mij werken, dokter”? Het doel van dit experiment is om een ​​model te maken dat de uitkomst van een behandeling met immunotherapie voorspelt bij patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC), door gebruik te maken van machine learning.

Dit rapport is alleen beschikbaar in de Engelse taal.

Thema: Data

PNA heeft, als ‘knowledge engineers’, de verschillende mogelijkheden voor een ‘Data Sharing Platform’ in kaart gebracht en deze mogelijkheden besproken met diverse stakeholders in het werkveld. In dit rapport zijn de hoogtepunten van het onderzoek beschreven, een overzicht van de opties die werden overwogen, én een duidelijke aanbeveling, inclusief enkele vervolgstappen geformuleerd.

Dit rapport is alleen beschikbaar in de Engelse taal.

Thema: the value of PHC

De Nederlandse gezondheidszorg is in beweging. Van één en dezelfde behandeling voor iedereen, gaan we naar zorg die specifiek is afgestemd op het individu. Deze vorm van zorg wordt precisiegeneeskunde genoemd.

Gepersonaliseerde zorg kan diagnostiek en behandelingen enorm verbeteren, waardoor de ziektelast met 15 tot 30% kan verminderen. Nederlanders kunnen drie tot zeven jaar in goede gezondheid winnen, die nu verloren gaat aan ziekte of voortijdige dood.

Dit rapport is alleen beschikbaar in de Engelse taal.

Thema: Implementatie

Een belangrijke oorzaak voor de moeizame implementatie van PHC is het feit dat een nieuw medisch model ook aanpassing of bijsturing van een groot deel van het gezondheidszorgsysteem vereist. Wat nodig is, is een veerkrachtig, flexibel, experimenterend en lerend (tezamen een evoluerend) systeem, waarin optimaal gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare (nieuwe) data, tools en kennis, en toepassingen op het gebied van PHC.

Dit rapport is beschikbaar in het Nederlands en in het Engels.