Column

Paul Iske

De olifant moet in de porseleinkast

Ken je het verhaal van de olifant die betast wordt door zes geblinddoekte mensen? De vraag is: wat is dit? Er komen antwoorden, die uiteenlopen van ‘een boom’ (degene die de poot voelt), ‘een muur’, ‘een slang’, etc.

Niemand heeft enig idee waar ze mee te maken hebben. Totdat ze hun waarnemingen met elkaar delen en combineren. In het gemeenschappelijke beeld komt dan de olifant tevoorschijn. In complexe systemen noemen we dit verschijnsel emergentie. De ware aard en het gedrag van een complex systeem kan je pas begrijpen wanneer je het vanuit verschillende perspectieven observeert.

Bij gepersonaliseerde zorg gaat het om complexiteit in meerdere gedaantes. Mensen zijn stuk voor stuk uniek en complex;genetische eigenschappen, life style, culturele achtergrond, opleiding en nog veel meer bepalen met wie je te maken hebt. We zijn met name geïnteresseerd in het behandelen en voorkomen van aandoeningen als kanker, MS, diabetes, reuma en hart- en vaatziekte. Dat zijn allemaal complexe aandoeningen, waarbij ‘system medicine’ ons uiteindelijk moet leren hoe om te gaan met de unieke combinatie van patiënt en aandoening.

We hebben veel data en de (reken)kracht om uit die data patronen te halen en te herkennen. Dat zijn kansen om enorme vooruitgang te boeken! Deze data zijn verspreid in een zeer complexe omgeving van ziekenhuizen, klinisch onderzoek, farmaceutische bedrijven, databases van verzekeraars, wearables en ga zo maar door. Als al die partijen hun informatie, hun waarnemingen van een deel van de werkelijkheid van patiënt en aandoeningen delen én, dit is de crux, combineren, dan pas komt de olifant tevoorschijn en weten we waar we mee te maken hebben. Dit is het principe van combinatorische innovatie: breng de kennis en informatie van verschillende partijen bij elkaar en er ontstaan mogelijkheden voor waardecreatie. Dat is een kwestie van moeten, kunnen en willen. We willen geen tijd verliezen, alle partijen moeten aan tafel en werken aan dit gemeenschappelijke doel. Dat is de drijvende kracht achter de PHC Catalyst Alliance. Het versnellen van de transitie naar gepersonaliseerde zorg lukt als we alle kennis combineren en gebruiken. De olifant moet in de porseleinkast!